EFOP-1.5.2-16-2017-00008

                             

A pályázat célja a kulturális- és társadalmi tőke, továbbá az egyéni és közösségi
cselekvőképesség fejlesztése, amelynek eredményeként az egyes térségekben, településeken,
településrészeken élők fel- és megismerik településük emberi, szellemi, tárgyi, környezeti
értékeit, tudatosulnak bennük saját személyes és szűkebb közösségük emberi, tudás- és
képességbéli értékei és alkalmassá válnak a környezetükben és önmagunkban rejlő
erőforrások fejlesztési, fejlődési célú tudatos alkalmazására.

 • A humán közszolgáltatások szakember-ellátottságának fejlesztését szolgáló ösztönző
  programok megvalósítása:
  • Az igényfelmérés részeként beazonosításra került és megfelelően alátámasztott
   szakemberhiány, szaktudás hiány enyhítését szolgáló tevékenységek megvalósítása.
  • Helyi Emberi Erőforrás Fejlesztési Terv megvalósítása.
 • A hátrányos helyzetű csoportokhoz tartozó aktív korú emberek foglalkoztathatóságának
  javítását támogató szolgáltatás-csomagok kialakítása, megerősítése:
  • Egészségtudatosság és egészségi állapot fejlesztése.
  • A célcsoport foglalkoztathatóságát elősegítő fejlesztési tevékenységek, egyéni
   fejlesztési terv alapján.
  • A hátrányos helyzetű aktív korú lakosság aktív munkaerő-piaci eszközökben való
   részesedésének elősegítése.
 • A helyi kisközösségek társadalmi szerepének megerősítése:
  • Közösségfejlesztéshez, közösségépítéshez kapcsolódó tevékenységek.
  • Fiatalok közösségépítése.
  • Közösség egészségfejlesztése.
 • A települési/térségi életminőség javítása, a vidék megtartó képességének fejlesztése,
  valamint az ezzel kapcsolatos disszemináció támogatása:
  • A célcsoport helyben maradását ösztönző, a helyi életminőséget javító szolgáltatásfejlesztések
   programok megvalósítása.
 • A kultúrák közötti párbeszéd erősítése.
A támogatás összege: 249 502 279 Ft
A támogatás mértéke: 100%
A projekt megvalósításának ideje:
2018. 02. 01. – 2020. 04.30

A kedvezményezettek neve és elérhetősége:
Konzorcium vezetője:
Felsőrajk Község Önkormányzata
8767 Felsőrajk, Kossuth u. 8.

http://felsorajk.hu/hu/palyazatok/efop-152-16-2017-00008-felsorajk/

Konzorciumi Tagok:
Bagod Község Önkormányzata
8992 Bagod, Kossuth u. 13.

http://bagod.hu/bagod/palyazatok-projektek/efop-1-5-2-16-2017-00008/

Bak Község Önkormányzata
8945 Bak, Rákóczi u. 2/A.

http://bak.hu/index.php/efop-1-5-2-16-2017-00008

Bocfölde Község Önkormányzata
8943 Bocfölde, Ady Endre u. 15.

bocfolde.hu/index.php?menu=9_1

Becsvölgye Községi Önkormányzat
8985 Becsvölgye, Kopácsai út 53.

http://becsvolgye.hu/

Gellénháza Község Önkormányzata
8981 Gellénháza, Kossuth u. 2.

http://gellenhaza.hu/hu/hirek/

 

 

 

zaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/videkmegtartas-az-egyuttmukodo-telepulesek-celja-zala-megyeben-2299139/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Csatolt fájl(ok):- Magyar