Pályázatok / EFOP-1.5.2-16-2017-00008 Felsőrajk

EFOP-1.5.2-16-2017-00008 FelsőrajkEFOP-1.5.2-16-2017-00008 - Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben - Felsőrajk konzorcium 

 

Magyarországon kiugróan nagyok a területi különbségek, legyen szó akár a képzett munkaerő rendelkezésre állásáról, a foglalkoztatottság és munkanélküliség mértékéről, vagy a depriváltságot mérő mutatókról. Az egyes területi egységek kumulatív módon tartalmazzák a különféle gazdasági, szociális, infrastrukturális hátrányokat, melyek gyakran ugyanazokban a térségekben összpontosulnak, együttesen korlátozva az ott lakók életesélyeit. A regionális különbségek kedvezőtlen hatása tehát horizontálisan és összetett mechanizmusok révén érvényesül, így kezelése is csak komplex, ágazatközi megközelítéssel, integrált megoldások keresésével és adaptálásával valósulhat meg sikeresen. A helyi társadalom összetétele és jellemzői már a nagyobb területi egységek (régiók, megyék, járások) szintjén is nagy eltéréseket mutatnak, nem is beszélve a települések közötti illetve azokon belüli társadalmi különbségekről. A szükséges szolgáltatások körét jelentősen alakító korösszetétel sem tekinthető területileg homogénnek, de egyéb szolgáltatások iránti keresletre kiható jellemzők tekintetében is tetten érhetők az eltérések. A regisztrált munkanélküliségi ráta például 2,9 és 19,6 között változott megyénként 2014-ben, a havi bruttó kereset tekintetében a régiók szintjén akár másfélszeres különbséget is találunk (forrás: NFSZ). A hátrányos helyzetű általános iskolai tanulók aránya 8,9 és 48,8 százalék között alakul megyénként, és az Országos kompetenciamérések eredményei is nagy területi különbségeket mutatnak. Az esélyhátrányok családban zajló – nemzetközi viszonylatban kiugróan jellemző – átörökítése is csak komplex, ágazatközi beavatkozással mérsékelhető, ahol generációtól függetlenül történhet meg a készségek fejlesztése, és a társadalmi felzárkózást támogató szolgáltatások hozzáférhetőségének javítása. A Pályázati Felhívás általános célja, az EFOP 1. prioritáshoz célkitűzéseihez kapcsolódóan, a települési helyi esélyegyenlőségi programokban (HEP) , az esélyegyenlőségi célcsoportok helyzetének javítása érdekében tervezett intézkedések megvalósításának támogatása, kiegészítve, illetve megerősítve az egyéb humán ágazati fejlesztési programok által megfogalmazott célok elérését is. A Felhívás lehetőséget biztosít a prioritási tengely által biztosított eszközök, komplex módon történő alkalmazására. A komplex megközelítés hatékony, a társadalmi felzárkózást erősítő beavatkozásokat tesz lehetővé.

A Felhívás komplex módon nyújt lehetőséget, a helyi szükségleteken és igényeken alapuló, a helyi közösségek által kialakított, a helyi társadalom fejlődését szolgáló szolgáltatások bevezetésére, fejlesztésére, a közszolgáltatások elérésére. 

Felsőrajk Község Önkormányzata 2018. februárjában kezdte el a fent említett projekt megvalósítását. Önkormányzatunk mintegy 73 millió forint támogatást nyert el a konzorciumi formában. Településünk, mint konzorciumvezető vesz részt a projekt megvalósításában. 

A projekt megvalósítása során főként a hátrányos helyzetű lakosságot, a 18-30 éves korosztályt szeretné megszólítani. Célunk a programok során a település lakosságának minél nagyobb százalékának bevonása.

A projekt során az alábbi programelemek megvalósítása a cél:

 • Az önálló életvitelre képessé tevő programok
 • Az álláskereséshez felkészítő tanácsadás
 • Munkavállalóvá vált hátrányos helyzetű személy mentorálása
 • Mentorok alkalmazása a hátrányos helyzetből adódó sajátosságok kezelése
 • Közösségi terek és kulturális szolgáltatok kihasználtságát növelő programok
 • Egészségtudatosság fejlesztése
 • Közösség egészségfejlesztése
 • Helyi nemzetiségek zenei és kulturális rendezvényeinek támogatása
 • Család és gyermekjóléti szolg. prevenciós szerepének megerősítése
 • Hátrányos helyzetű csoportok elsődleges munakerőpiacra jutását támogató programok
 • Hátrányos helyzetű csoportok elsődleges munakerőpiacra jutását támogató programok / Aktív munkaerő-piaci eszközök
 • Mentori szolgáltatás
 • Egészséges életmód közösségi szintű megerősítése
 • Helyi életminőség javítását célzó programok
 • Helyi emberi erőforrás fejlesztési terv megvalósítása
 • Az igényfelmérés részeként beazonosításra került és megfelelően alátámasztott szakemberhiány, szaktudás hiány enyhítését szolgáló tevékenységek megvalósítása
 • Közösségszervező alkalmazása
 • Az egyéni kompetenciák felmérése
 • Egyéni fejlesztési tervek készítése
 • Helyi emberi erőforrás fejlesztési terv elkészítése
 • Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása

A projekt megvalósítása során 2018.évben különböző rendezvények kerültek megrendezésre, amelyek a hátrányos helyzetű lakosságot, a gyermekeket és összeségében a teljes lakosságot érintette.

Főbb programjaink:

- Helyi nemzetiségek zenei és kulturális rendezvényeinek támogatása - Felsőrajk Falunap

2018. július 21-én került megrendezésre Felsőrajkon, a sportpályánál. Az esemény 9 órakor Főzőversennyel kezdődött, ahol 5 csapat mérte össze főzőtudományát. A csapatok: Jóbarátok, Felcser és a fityulák, Jókedvűek és Vidámak, Kis-Balázs csapat és Felsőrajk Község Önkormányzatának Képviselőtestülete. A főzőversenyen két megszabott alapanyaggal kellett a résztvevőknek étel készíteni, ami a bab és a hús volt. A nyertes csapat a felsőrajki Kis-Balázs csapat lett, Jókai bableves Ági módra nevű ételükkel.

13 órakor került sor a főzőverseny díjainak átadására. A nyertes csapat Felsőrajk címerrel ellátott kötényt, sütőkesztyűt és konyharuhát kapott az első helyért. A főzőverseny során a felsőrajki Arany János Napköziotthonos Óvoda szakácsai készítettek a lakosok számára egytálételeket. Ők különdíjat kaptak a főzőverseny során, Konyhatündérek néven.

Ezt követően a falunap látogatói különféle kulturális programokat tekinthettek meg. Felléptek a Felsőrajki Pengetők Citeracsoport, a Szent Annak Kórus, a Kis Kocsi Zenekar, a Nőszirom Kulturális Egyesület, a SWANS Tánciskola, a nagykanizsai Salsa tánccsoport, illetve a nagykanizsai Fúvószenekar kisegyüttese.

A gyerekek szórakoztatására hullámcsúszda, légvár és vízi foci, valamint lovaglás volt a programban.A falunap záró fellépői Koós János énekes, humorista és színművész, Pap Rita és Bodnár Attila műsora volt.

- Család és gyermekjóléti szolgálatok prevenciós szerepének megerősítése érdekében indított, preventív jellegű programok rendezvény - Kirándulások szervezése a helyi gyermekeknek

2018. július 12. Győr. : Felsőtagozatos és középiskolás gyermekek kirándulása

Programok:

 • városnézés (Városháza, séta a Baross úton, Vár, Duna-part, Székesegyház),
 • Mobilis Interaktív Kiállítás („A Mobilis elsődlegesen a járművekre és a közlekedésre, tágabb értelemben pedig a mozgásra, a mobilitásra koncentrál úgy, hogy testközelbe hozza a természet- és műszaki tudományokat és azoknak érdekes oldalát tárja izgalmasan elénk. Kipróbálhatjuk, mekkora hely van egy Forma 1-es versenyautóban, tesztelhetjük reflexeinket a közlekedési lámpáknál, de akár saját személyre szabott műszerfalat is tervezhetünk. 74 interaktív játék, látványos és szórakoztató kísérleti bemutatók várják a látogatókat 0-100 éves korig.”  ),
 •   4Dx mozizás a CinemaCity Győrben.

2018.július 9. Zalaszabar. : Alsós és óvodáskorú gyermekek kirándulása

 

 

 

A gyerekek egész napot töltöttek a Zobori Kalandozoo Kalandparkban.

 • Jogszabályban rögzített, térítésmentes, életkor szerinti szűrővizsgálatokon való részvételre ösztönzés, egyéni állapotfelmérés és kockázatbecslés, illetve az ehhez kapcsolódó egyéni tanácsadás

Szűrővizsgálatok, egészségnap 2018.10.27.

A résztvevők az alábbi vizsgálatokon vettek részt:

 • antropometriás vizsgálat
 •  diabétes tanácsadás
 • vérnyomásmérés
 • mellkas röntgen vizsgálat
 • hasi ultrahang vizsgálat
 • légzésfunkciós vizsgálat
 • légvezetéses hallásvizsgálat

További programok:

- mentori szolgáltatás kialakításának elméleti megalapozása

- mentori szolgáltatás

- egyéni fejlesztési terv készítése

- kompetenciafelmérés

- egészségmegőrzése, prevencióra irányuló programok

 

 Csatolt fájl(ok):Kapcsolódó galéria:- Magyar